ไกด์พาเที่ยวภูเก็ต: ไกด์โทนี่

ไกด์โทนี่
ทุกงานเริ่มต้นจากหัวใจ

ชื่อ : สหะ เอกธุรการ (ไกด์โทนี่)
ความเชี่ยวชาญ: ทำได้ทุกโปรแกรม ทะเล บนบก (city tour)
ภาษา: ไทย, English

ค่าตัว ช่วงโควิด
คุยกันได้ ถูกใจฟรี
ทุกงานเริ่มต้นจากหัวใจ

ช่องทางการติดต่อ: 064-7858988