covid-19 information

สำหรับทุกคนที่จะเข้าภูเก็ต

1.โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

ใบอนุญาตการเดินทาง (เอกสารรับรอง) สำหรับ 5 จังหวัด *สมุทรสาคร, *ระยอง, *ชลบุรี, *ตราด, *จันทบุรี

แบบบันทึกสำหรับเข้าชั่วคราวไม่เกิน 14 วัน

อัพเดทประกาศสำคัญจากจังหวัดภูเก็ต

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ภูเก็ต (ระลอกใหม่)