Pink Phothong No.2-1

รถโพถ้องสีชมพู สายที่ 2-1 เส้นทาง สถานีขนส่ง 1 – สถานีขนส่ง 2​

รถโพถ้องสาย 2-1 ซุปเปอร์ชีป - ตลาดสี่มุมเมือง

สถานที่แนะนำทางผ่านของรถโพถ้องสาย 2.2 ขาไป
 • ซุปเปอร์ชีปภูเก็ต
 • โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • โรงแรมเมอลินภูเก็ต
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • ศาลากลางภูเก็ต
 • บขส.1 ภูเก็ต
 • โรงแรมภุเก็ตซิตี้
 • โรบินสันภูเก็ต
 • สี่แยกบางเหนียว
 • สี่แยกหยี่เต้ง
 • สวนหลวง
 • ตลาดสี่มุมเมือง
สถานที่แนะนำทางผ่านของรถโพถ้องสาย 2.2 ขากลับ
 • ตลาดสี่มุมเมือง
 • สวนหลวง
 • สี่แยกหยี่เต้ง
 • สี่แยกบางเหนียว
 • โรบินสันภูเก็ต
 • โรงแรมภุเก็ตซิตี้
 • บขส.1 ภูเก็ต
 • ศาลากลางภูเก็ต
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • โรงแรมเมอลินภูเก็ต
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 • ซุปเปอร์ชีปภูเก็ต

ตารางเวลาวิ่งรถโพถ้องสาย 2-1 ซุปเปอร์ชีป - ตลาดสี่มุมเมือง

เริ่มออกวิ่งเที่ยวแรกเวลา 06.00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. (ทุกวัน)

หมายเหตุ : เดินรถขาไปจากต้นทางถึงปลายทางเป็น 1 เที่ยวและเดินรถขากลับจาปลายทางถึงต้นทางเป็น 1 เที่ยว

ราคา 15 บาทตลอดสาย 

นักเรียน นักศึกษา นั่งฟรี!