ไกด์พาเที่ยวภูเก็ต: ไกด์ทิวาพร

ไกด์ทิวาพร เพื่อนสายกิน เพื่อนเที่ยว ทัวร์วัฒนธรรม
ทัวร์ชุมชน ได้หมดหากคุณต้องการ

ชื่อ : ทิวาพร หงษ์วงศ์ไพศาล
ความเชี่ยวชาญ: ทำได้ทุกประเภทค่ะ ภาษาที่ใช้ ไทยและอังกฤษค่ะ ทำทั้งทัวร์ทะเล เดินเขาหรือtrail สายกิน เพื่อนเที่ยว ทัวร์วัฒนธรรม ทัวร์ชุมชน บางครั้งเป็นวิทยากรการสื่อสารด้านท่องเที่ยว
ภาษา: ไทย, English
ช่องทางการติดต่อ: 081-8927974